Urnengraf

De meeste begraafplaatsen bieden de mogelijkheid om de asbus te begraven. Dit geldt ook voor de Begraafplaats Tongerseweg. Na een crematie spreekt namelijk veel mensen het idee van een graf toch aan als vorm van nagedachtenis. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden.

Pariculier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of onder urn, bevattende de as van overledenen.

Particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen. Deze wordt nog niet aangeboden.

Urnentuin: een gedeelte van de begraafplaats bestemd tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een eigen urnengraf.

Asbus: een bus ter berging van de as van een overledene.

Urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen.