Algemene graven

Een algemeen graf is een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken. (Op de begraafplaats Tongerseweg zijn nog geen algemene graven beschikbaar.)

In een algemeen graf worden in korte tijd 3 personen begraven (soms ook 6, afhankelijk van de begraafplaats) die geen familiebanden met elkaar hoeven te hebben. In een algemeen graf kunt u niet zelf een plek uitkiezen.

De graven zijn voor mensen die geen voorzieningen hebben getroffen of geen particulier (familie) graf willen.

Deze graven geven de nabestaanden praktisch geen rechten op de verlenging van de huur omdat de minimale wettelijke termijn van 10 jaar wordt uitgegeven. Daarna worden de graven in principe geruimd. Dus 10 jaar nadat de laatste overledene in het specifieke graf begraven is, kan er geruimd worden. Dan is de wettelijke grafrust verstreken. De beheerder van de begraafplaats hoeft de nabestaanden niet in kennis te stellen van de voorgenomen ruiming. Meestal worden dit soort graven pas geruimd bij ruimtegebrek of wordt gewacht totdat alle graven van een vak in een keer geruimd kunnen worden.

Door het begraven van meer personen in een algemeen graf is de ruimte op het graf voor het plaatsen van individuele grafstenen beperkt, hier zijn dan ook voorschriften voor opgesteld.

Meer informatie vindt u in Belastingmaatregelen 2019