Onderhoud paden en groen

Maastricht, 5 augustus 2021

Onderhoud aan paden en groen

De monumentale begraafplaats Tongerseweg wordt de komende maanden opgeknapt en uitgebreid. Met als doel om de begraafplaats te transformeren tot een multifunctioneel rouw- en gedenkpark met ruimte voor gepaste culturele activiteiten en kunst. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn starten vanaf maandag 30 augustus.

Planning op hoofdlijnen

Uitbreiding bij Planetenhof
Het weiland langs de Planetenhof/Trichterbaan wordt onderdeel van de begraafplaats. Hier leggen we nieuwe paden aan die aansluiten op de paden binnen de begraafplaats. Dat doen we ook met de Trichterbaan: die schuift ter hoogte van de Planetenhof een paar meter op richting Javastraat. In de toekomstige situatie blijft de Trichterbaan vooralsnog overdag open voor voetgangers en (brom)fietsers.

Opknappen hoofdpaden begraafplaats
Aannemer Hoogmartens start met het onderhoud van de hoofdpaden aan de randen van de begraafplaats, om daarna verder te werken binnen het monumentale deel.  Gaten worden uitgevuld, paden schoongeveegd en voorzien van een plaklaagje – bitumen – met daarop een royale laag nieuw split. Naar verwachting zijn graven langs paden waar de aannemer aan het werk is maximaal 2 dagen niet bereikbaar. Een gedetailleerde planning volgt na de bouwvak. Deze delen we via www.begraafplaatstongerseweg.nl en de aankondigingsborden bij de ingangen van de begraafplaats.

Nieuwe afrastering bij de Javastraat
De haag tussen kruispunt Tongerseweg/Javastraat en Trichterbaan wordt vervangen door een afrastering en onderhoudsvriendelijkere haag. Firma Attender Groen BV krijgt opdracht om de haag* te verwijderen. Ook de coniferen langs de Javastraat en een deel van de Planetenhof worden gerooid. Daarna plaatst aannemer Hoogmartens eerst een tijdelijk (ondoorzichtig) scherm. Later wordt dit vervangen door een heel nieuwe afrastering vanaf het kruispunt Tongerseweg/Javastraat tot aan de Trichterbaan. Deze is identiek aan de afrastering bij de Tongerseweg.  

* De haag bij het nieuwe, Islamitische deel van de begraafplaats wordt in een later stadium gerooid.

Nieuwe haag en bomen
Langs de nieuwe afrastering plant de aannemer vervolgens  een 50 cm hoge (groenblijvende) taxushaag. Uiteindelijk groeit deze uit tot een hoogte van 180 cm. Ook bomen staan in de planning: in de groenstrook langs de Javastraat komen in totaal 37 lindebomen en langs de woonwagenlocatie aan de Planetenhof 30 (kleine) beuken.

Duur van de werkzaamheden
Beide aannemers werken van maandag tot en met vrijdag, van 07.00-16.30 uur. Naar verwachting duren de werkzaamheden op en rondom de begraafplaats tot eind 2021. Het aanplanten van nieuw groen kan uitlopen tot en met februari 2022.

Vragen?
De komende maanden houden we u via www.begraafplaatstongerseweg en de aankondigingsborden bij de ingangen op de hoogte. Heeft u toch nog vragen? Of wilt u een melding doorgeven? Neem dan gerust contact op met Team Begraafplaats Tongerseweg via begraafplaatstongerseweg@maastricht.nl of 14 043.

Team Begraafplaats Tongerseweg