Aanvraag opgraven/herbegraven

Met dit formulier doet u een aanvraag voor opgraven/herbegraven.

Rechthebbende

geboortenaam indien getrouwd/partnerschap
Adres

Verzoekt om opgraving / herbegraving van:

Overledene(n) max. 3 lagen

1.

geboortenaam indien getrouwd/partnerschap

2.

geboortenaam indien getrouwd/partnerschap

3.

geboortenaam indien getrouwd/partnerschap

Bestaand graf

Nieuw graf t.b.v. herbegraving

Grafteken

Grafteken dient minimaal 3 werkdagen voor datum opgraving/herbegraving verwijderd te zijn.

Bijzonderheden

Rekening sturen naar

Ondertekening

Onderteken hierboven