Aanvraag overdracht grafrechten

Met dit formulier doet u een aanvraag voor overdracht grafrechten.

Nieuwe rechthebbende

geboortenaam indien getrouwd/partnerschap
Adres

Verzoekt om overdracht van de grafrechten en de daarbij behorende verplichtingen van

Vorige rechthebbende

geboortenaam indien getrouwd/partnerschap
Adres
Reden overdracht

Ondertekening

Sign above