Afstandsverklaring grafrecht

Let op, u gaat met deze aanvraag een betaalverplichting aan.

Rechthebbende

geboortenaam indien getrouwd/partnerschap
Adres

Verklaart met dit formulier afstand te doen van het (urnen)graf:

Hoe moet het grafteken verwijderd worden?
Hoe moet de as verstrooid worden?
Ik wens de aanwezige asbus(sen) te ontvangen, de kosten bedragen € 54,-

Ondertekening

Sign above